De beste manier om de verloskundige programma's te beoordelen? Meet de resultaten voor zowel moeder, baby

- Oct 09, 2018-

Moeders en baby's sterven nu ten gevolge van met de geboorte geassocieerde complicaties met hogere percentages dan tien jaar geleden. In een nieuwe studie die online verscheen in Birth, Katherine Campbell, assistent-professor verloskunde, gynaecologie en reproductieve wetenschappen aan de Yale School of Medicine, en haar team ontdekten dat het samen overwegen van morbiditeitsresultaten voor moeder en baby de beste manier is om de kwaliteit te meten van het verloskundig programma van een ziekenhuis.

Eerdere studies hadden de mate van morbiditeit voor moeder en baby alleen apart overwogen bij het evalueren van de kwaliteit van de verloskundige programma's, maar het Yale-team merkte op dat veel voorkomende verloskundige praktijken moeders en foetussen anders beïnvloeden. Ze merkten bijvoorbeeld op dat het overmatige gebruik van keizersneden als obstetrische interventie kinderen niet kan schaden, maar moeders zeker blootstelt aan een hoger risico op chirurgische complicaties.

Gebruikmakend van gegevens uit het Linked Birth File California om deze nieuwe gezamenlijke beoordeling te maken, vonden de onderzoekers geen verband tussen gezondheidsuitkomsten voor moeder en baby, wat betekent dat ziekenhuizen die veiliger waren voor moeders niet noodzakelijkerwijs veiliger waren voor baby's. Ze vonden echter dat de ziekenhuizen in de studie met overheidseigendom en lagere jaarlijkse volumes van leveringen de algehele armste uitkomsten hadden voor zowel moeder als baby. Het team heeft ook de complicaties geïdentificeerd die de morbiditeit met de grootste frequentie veroorzaken: voor moeders zijn dit bloeding, gedissemineerde intravasculaire coagulatie en hartfalen tijdens een ingreep of operatie, terwijl dit bij pasgeborenen ernstige infecties, respiratoire complicaties en shock of reanimatie zijn.

"Verschillende redenen kunnen het ontbreken van overeenstemming tussen maternale en pasgeboren uitkomsten verklaren," schreven de onderzoekers, "zoals onevenredige focus aan de ene kant van de uitkomsten door een ziekenhuis, verschillende percepties over de kwaliteit van zorg tussen verloskundige en pediatrische zorgverleners in een ziekenhuis, en verschillen in niveau of capaciteit van zorg tussen verloskundige en pediatrische diensten bij een instelling. Deze factoren rechtvaardigen aanvullend onderzoek en kunnen nieuwe inzichten geven in strategieën voor het verbeteren van verloskundige zorg. '