Medische zorg moet de werking van het zorgstelsel vanuit het perspectief van een persoon heroverwegen.

- Aug 21, 2018-

De kernbetekenis van eerstelijnszorg is drie:

De eerste is de diversiteit van de vraagzijde, inclusief de gezondheid van het leven, niet alleen de medische behandeling van ziekten;

De tweede is de op relaties gebaseerde zorg, die verschilt van de specialistische behandeling.

De derde is om een gemeenschapsondersteunend netwerk op te zetten om te bevestigen dat het zorgteam de gezondheidsstatus van de bewoners van de gemeenschap kan blijven beïnvloeden.

Zoals strateeg Michael Porter het stelt: "Op het gebied van medische zorg verwijst waarde naar de gezondheidsresultaten per uitgegeven dollar, en de producten van medische zorg zijn geen zorg, maar gezondheid."